Shaandhaynta

Beddelka mid kasta oo ka mid ah galitaanka foomka waxay keeni doontaa in liiska dhacdooyinka uu ku soo cusboonaysiiyo natiijooyinka la sifeeyay.

MANIFEST

Kato Ballroom 200 Chestnut St., Mankato, MN, United States

Manifest2.0 is an Art Fair and Music Festival held at the Kato Ballroom on Saturday, May 11th from 11 am-10 pm. Starting at 11 am is the Art Fair featuring regional vendors, an Art Raffle/Silent Auction, a Community mural, a Mankato Community Collage photo shoot,...

$20

MANIFEST

Kato Ballroom 200 Chestnut St., Mankato, MN, United States

Manifest2.0 is an Art Fair and Music Festival held at the Kato Ballroom on Saturday, May 11th from 11 am-10 pm. Starting at 11 am is the Art Fair featuring regional vendors, an Art Raffle/Silent Auction, a Community mural, a Mankato Community Collage photo shoot,...

$20
soSomali