Shaandhaynta

Beddelka mid kasta oo ka mid ah galitaanka foomka waxay keeni doontaa in liiska dhacdooyinka uu ku soo cusboonaysiiyo natiijooyinka la sifeeyay.

Kiwanis Thunder of Drums – Drum – Bugle Corps Show and Competition

Garoonka Blakeslee 191 Stadium Road, Mankato, Minnesota

A six-corps drum and bugle corps competition this year featuring three of the finest World Class corps, finalists and semi-finalists in the 2023 world championships: This year’s show features the Phantom Regiment from Rockford, IL; the Madison Scouts from Madison, WI; the Colts from Dubuque,...

$6.00 – $27.00

soSomali